നാഷനല്‍ മ്യൂസിയം നാളെ അമീര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

ഈയുഗം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ     March  26, 2019   Tuesday   09:30:32pm

news
ദോഹ: വിശുദ്ധ റമദാന്‍ പ്രമാണിച്ച് 500 ലധികം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറച്ചതായി സാമ്പത്തിക-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രമുഖ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കെറ്റുകളുമായും ഡീlar Doha: The Ministry of Economy and Industry issued Thursday a list comprising of more than 500 commodities that will be sold at reduced prices on the occasion of the holy month of Ramadan. The initiative is done in coordination with major supermarkets and will start from today until the end of Ramadan. This comes in line with the Ministry's commitments that to initiatives that help provide the needs of citizens and residents of consumer goods at reduced prices during this holy month, where spending on these items typically increases. As per the list 503 items will be available for reduced price. Under the revised price list, Baladna UHT milk full fat - 1 litre will be available at QR5, Al Waha fresh chicken - 800G at QR13.25, Doux frozen whole chicken – 1 kg at QR11, Punjab Garden basmati rice - 5kg at 29. New prices of Yara Sunflower oil - 1.8 litre will be QR11.75 and QFM hareesh - 2kg will cost QR6.25 and QFM flour number 1 - 5kg will be available at QR16. (The full MEC Price list here) This year's list includes all essential consumer goods consumed during this holy month, such as flour, sugar, rice, macaroni, rice, milk, and other commodities, food and non-food items that are consumed in the holy month. The Ministry said in a statement today that it communicated with all suppliers and agreed with them on the types of goods that see increase in demand in the holy month and provide them with the best and most appropriate prices. It noted that the list was provided to all major supermarkets in the State and posted on the ministry's website and all its social networking sites. The ministry will hold intensive and surprise inspection campaigns before and during Ramadan.


Sort by